Przedszkolak! To brzmi dumnie

Rozpoczynamy rekrutacje do projektu „Przedszkolak! To brzmi dumnie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W związku z tym zachęcamy zainteresowanych rodziców oraz opiekunów dzieci w wieku 3-6 do zapoznania się z regulaminem zajęć oraz do wypełnienia wymaganych załączników oraz dostarczenia ich do sekretariatu Zespółu Szkół Publicznych im. ks. Franciszka Sawickiego w Godziszewie do 07.04.2017 r.

W ramach projektu odbędą się cykliczne zajęcia edukacyjne, które będą służyć poprawie jakości edukacji wśród dzieci jak i nauczycieli. Ponadto zostaną utworzone oraz w pełni wyposażone nowe punkty przedszkolne.
W razie jakichkolwiek pytań odnośnie zajęć prosimy o kontakt pod numerem: 058 588 18 26 lub o wiadomość email na adres: biuro@godziszewo.one.pl

REGULAMIN-UCZESTNICTWA-W-PROJEKCIE.docx (93 pobrania)
ZAŁ-1-KWESTIONARIUSZ-ZGŁOSZENIOWY-DZIECKA-DO-NOWEJ-GRUPY-PRZEDSZKOLNEJ.docx (98 pobrań)
ZAŁ-2-KWESTIONARIUSZ-ZGŁOSZENIOWY-NAUCZYCIELA.docx (102 pobrania)
ZAŁ-3-KWESTIONARIUSZ-ZGŁOSZENIOW-NA-ZAJĘCIA-DODATKOWE.docx (101 pobrań)
ZAŁ-4-DEKALRACJA-UCZESTNICTWA-DZIECI.docx (88 pobrań)
ZAŁ-5-DEKALRACJA-UCZESTNICTWA-NAUCZYCIELI.docx (90 pobrań)
ZAŁ-6-OŚWIADCZENIE-DANE-UCZESTNIKÓW-INDYWIDUALNYCH.doc (104 pobrania)
ZAŁ-7-OŚWIADCZENIE-DANE-CENTRALNY-SYSTEM.doc (83 pobrania)
ZAŁ-8-OŚWIADCZENIE-O-REZYGNACJI-Z-UDZIAŁU-W-PROJEKCIE.docx (86 pobrań)

Brak możliwości komentowania.