Jan z Witenburga

Jan z Witenburga/de Witterborch/  /przed 1256-po 1273/,rycerz, sołtys tczewski. był jednym z czołowych przedstawicieli grupy niemieckich rycerzy i mieszczan, która po 1253 pojawiła sie na Pomorzu Gdzńskim w otoczeniu Ksiecia Sambora II. Pierwsza źródłowa wzmianka o Janie z Wittenburga zawarta w dokumęcie Sambora II z 13 maja 1256r. określa go…

Czytaj więcej…

Ks. Wacław Ruciński

Święcenia Kapłańskie uzyskał 21kwietnia 1940 roku w Tournai. Do Polski przybył z Belgii/wraz z bratem Józefem również ksiedzem, który zostaje proboszczem w Lubiszewie. Obejmuje probostwo w 1948 Parafi Godziszewo po ks. Ksawerym Okrój, który rozpoczął pracę na KULU w Lublinie. Ks. Wacław Rucinki zjednał parafie i pozostał w ich pamięci…

Czytaj więcej…

Otton Lipkowski

Ur.05.09.1907r. w Człuchowie syn Feliksa i Franciszki z domu Drewek. Ojciec jako pisarz gminny  w Brzeźnie Szkacheckim wychował 9-cioro dzieci. Po odzyskaniu przez Polskię niepodległodci rodzice zamieszkują w Tucholi, gdzie Otton kończy szkołę podsawową, a w 1926r. Państwowe Seminarium Nauczycielskie. 1.09.1926r. rozpoczyna prace jako nauczyciel w Tczewie. w 1930r. zostaje…

Czytaj więcej…

Ks. Paweł Antoni Czaplewski

Urodził się 15 stycznia 1877r. w Zblewie koło Starogardu Gdańskiego jako syn miejscowego organisty. Tu pobierał nauki elementarne. Po ukończeniu progimnazjum w Pelplinie, uczęszczał do gimnazjum w Chojnicach. Działał, mimo represji władz pruskich, w tajnym kółku filomackim „Adama Mickiewicza”, do którego w 1893r. zapisał się, a następnie przez pewien czas…

Czytaj więcej…

Ks. Władysław Maternicki

Urodził się 14.05.1865r. w Srebrnikach w rodzinie rolnika Jana i Teofili Buczkowskich. Nauki pobierał w Collegium Marianum w Pelplinie i w Poznaniu. Egzamin dojrzałości  złożył w 1890r. Studia odbywał w Pelplinie i Wrocławiu. Święcenia kapłańskie otrzymał 27.05.1894r. Prace jako wikary rozpoczął w Kościerzynie następnie w Lutowie, gdzie został proboszczem w…

Czytaj więcej…