Otton Lipkowski

Ur.05.09.1907r. w Człuchowie syn Feliksa i Franciszki z domu Drewek. Ojciec jako pisarz gminny  w Brzeźnie Szkacheckim wychował 9-cioro dzieci. Po odzyskaniu przez Polskię niepodległodci rodzice zamieszkują w Tucholi, gdzie Otton kończy szkołę podsawową, a w 1926r. Państwowe Seminarium Nauczycielskie.

1.09.1926r. rozpoczyna prace jako nauczyciel w Tczewie. w 1930r. zostaje kierownikiem dwuklasowej szkoły Godziszewie. w 1933r. uzyskuje dyplom nauczyciela dzieci upośledzonych umysłowo. W 1938r. uzyskał stopien magistra filozofii w zakresie pedagogiki. Rada Uniwersytetu Warszawskiego w 1963r. nadaje Ottonowi Lipkowskiemu stopien doktora nauk humanistycznych. Od 01.09.1960r. dyrektor Instytutu Głuchoniemych i Ociemniałych w Warszawie. Od 1951r. współpracował z Państwowym Instytutem Pedagogiki Specjalnej, kórego zostaje dyrektorem. W latach 1975-1982  naczelny redaktor czasopisma „Szkoła Specjalna”. Od 1982r. członek Zarządu Sekcji Wychowania FICE przy UNESCO, a od 1972 jako przewodniczący.
Profesor Otton Lipkowski jako znakomity pedagog i teoretyk szkolnicstwa specjalnego, autor licznych ksiązek, skryptów i publikacji naukowych zmarł 12.10.1982 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *