Ks. Paweł Antoni Czaplewski

Urodził się 15 stycznia 1877r. w Zblewie koło Starogardu Gdańskiego jako syn miejscowego organisty. Tu pobierał nauki elementarne. Po ukończeniu progimnazjum w Pelplinie, uczęszczał do gimnazjum w Chojnicach. Działał, mimo represji władz pruskich, w tajnym kółku filomackim „Adama Mickiewicza”, do którego w 1893r. zapisał się, a następnie przez pewien czas był jego prezesem.
W czasie zebrań koła filomackiego czytano utwory Mickiewicza i Słowackiego, a także uczono się historii i geografi Polski. Był organizatorem turystyki.
Studia teologiczne ukończył w Pelplinie. Za zasługi dla Kościoła i na polu naukowym otrzymał w 1928r. od papieża Piusa IX godność prałata domowego, a w 1961r. został honorowym kanonikiem kapituły chełmińskiej.
W okresie zaborów więziony przez Niemców. W 1918r. kilka miesięcy przebywał w więzieniu w Berlinie za obrazę armii niemieckiej. Na początku czerwca 1919r. przesłał do konferencji w Wersalu dokument uzasadniający  historyczne prawa Polski do Pomorza.
Wlatach 1931-1951 był proboszczem w Miłobądzu.
09.09.1940r. został aresztowny i wtrącony do obozu w Stutthofie. Bliski śmierci z wyczęczenia  został z niego 17.10.1940 zwolniony.
W  1939r. posłował do sejmu R.P.
W  1951r. został kanonikiem honorowym  kapituły chełmińskiej, przeniesiony na placówkę duszpasterską do Turzy, gdzie zmarł 12.01.1963r. Pochowany przy kościele w Godziszewie.
Działalność naukowo-badawczą rozpoczął w 1902r. pod kierunkiem ks. Stanisława Kujota, zajmując się historią Pomorza. Dwukrotny prezes Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Był uznany jako najlepszy znawca zasobów archiwalnych w Polsce.
W 1923r. powołany został na rzeczoznawcę i delegata Rządu.
W 192r. otrzymał Złoty Krzyż Zasługi.
Napisał prawie 60 prac naukowych, dotyczących historii Pomorza m. in. ]
„Wykaz oficjałów gdańskich i pomorskich”
„Senatorowie święccy, podskarbowie i starostowie Prus Królewskich (1454-1772)”
„Studia nad regestrem Dagome Iudex”
„Tytulatora książąt pomorskich od początku XIV”
„Hipoteza o pochodzeniu szlachty kaszubskiej”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *